Grīda Dzīves Baudīšanai

Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery

Materiāls: ozols, ozols slīpēts, ozols strukturēts, ozols kodinātais/slīpēts, ozols kodināts/strukturēts.
Pieejamie izmēri:
Platums: 155; 185; 215; 245; 275; 305; 335mm (atsevišķos gadījumos arī vairāk)
Garums: 1800; 2000; 2200; 2400; 2530; 2830; 3030; 3530; 4030; 4530; 5030; 5530; 6030; 6530; 7030; 7530; 8030mm
Kvalitāte: ABR - pieļaujami zari līdz 60(80)mm diametrā, kā arī nelielas plaisas un sugai raksturīgas krāsojuma izmaiņas.
Ierobežotā apjomā ir pieejams osis, sarkanais ozols ( arī kodināts), duglāzija.
Cenas - nosakāmas katrā konkrētā objektā atsevišķi